CV:

Uddannelse:

1959-72 Lærte at spille klaver hos koncertpianist, statspr. musikpæd. Agda Skjerne i Humble på Langeland.

1972 Musiksproglig studentereksamen fra Svendborg Statsgymnasium.

1972-76 og 1978-83 Klaver- og cembalostudier ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium :

1972 Optaget med klaver på DKDMs hovedskole hos doc. Kjell Olsson

1976 Eksamen som statspr. musikpædagog i klaver.

1978-83 Studeret cembalo på DKDM hos Karen Englund og generalbas og opførelsespraksis hos Jesper Bøje Christensen.

1983 Diplomeksamen i cembalo

         Godkendelse som cembaloakkompagnatør ved DKDM

         Studieophold i Toronto, Canada hos cembalisten Colin Tilney


Kurser:

Aktiv deltagelse i internationale cembalo/barok-kurser, med bl.a.:

Kuijken-ensemblet i Nødebo

Colin Tilney i København og Bath

Kenneth Gilbert og Jos van Immerseel i Antwerpen 

John Gibbons i Lochem

Deltager til stadighed i alle kurser, der har relevans for klaverundervisningen, heriblandt været til mange kurser hos Anne Øland i EPTA-regi. 

Desuden efteruddannelseskurser i brugklaver i DMPF og jazzklaver for klassiske pianister hos Maj-Britt Kramer.


Koncertvirksomhed m.m.:

Optrådt med cembalo/ fortepiano som solist og kammermusiker i talrige barokensembler, især La Banda, Auris, Ramløv-ensemblet, Tordenskjolds Soldater, Trio Klassik samt freelance-orkestermusiker ved koncerter i Danmark, Sverige, Tyskland og USA.

Medvirket på CD- og DR-radiooptagelser. Cembaloakkompagnatør ved musikkonservatorierne i København, Århus og Odense.


Undervisning:

Lærer i cembalo og generalbas ved:

1985-96 Det Jydske Musikkonservatorium

1990-93 Nordjysk Musikkonservatorium

1992-1997 Det Fynske Musikkonservatorium

1997 Det kgl. danske Musikkonssservatorium (Vikariat)

Lærer i klaver ved:

1976-1993 Karlebo Musikskole

1978-2020 Sankt Annæ Gymnasiums Instrumentalundervisning

1994-2020 Københavns Musikskole

2020 startet som privatpraktiserende klaverlærer i Tranekær

2023 Svendborg Musikskole


Andet:

2015 Grundlagt Valville Forlag, der udgiver smalle bøger / noder, samt arrangerer / formidler foredrag og koncerter.