Alt det praktiskeSted:

Undervisningen foregår i musikstuen Slotsgade 65, 5953 Tranekær (”Frank Jæger-huset”).

Der er mulighed for at vente i receptionen og få en kop kaffe / te / vand, hvis man skal hente/ bringe sit barn, eller har lidt ventetid på bussen.

 

Transport:

Bus 913 og 860U stopper i Slotsgade ved Nygade.

Kommer man i bil, findes der P-mulighed for enden af stien mellem nr. 67 og mekanikerværkstedet.

 

Instrument:

Der undervises på et Hornung & Møller flygel restaureret af Christensen Piano i Hellerup

 i 2017.

 

Ugedage: Som udgangspunkt tirsdag og onsdag i tidsrummet 09 - 18, med mulighed for flextid for elever med skiftende arbejdstider. Skriv gerne dit ønske på tilmeldingsblanketten under ”Bemærkninger”.

 

Sæson og betaling:

Der undervises i 9 måneder fra uge 36 i september 2024 til uge 22 i maj 2025, i alt 32 lektioner (A, B, C) / 16 lektioner (D, E).

Betalingen fordeles jævnt over de 9 mdr., således at man betaler det samme beløb, uanset om der er 1, 2, 3, 4 eller 5 lektioner i en måned.

Man kan betale kontant, med mobilepay eller ved bankoverførsel.

Der betales månedsvis forud; ved kontant betaling i månedens første lektion, ved anden betaling senest d. 5 i måneden.

Ved tilmelding binder man sig for en hel sæson. Nye elever kan dog melde sig ud efter de første 2 måneder, hvis de fortryder. 

I tilfælde af flytning kan udmeldelse finde sted med en måneds varsel til den første i måneden.

Ved langvarig sygdom kan honoraret nedsættes.

 

NB.: Familierabat 10% for medlemmer af samme husstand.

 

Aflysning:

I tilfælde af at jeg må aflyse undervisningen, forsøges lektionen flyttet til andet tidspunkt eller honoraret refunderes.

Lektioner, der forsømmes af eleven, refunderes ikke, men ved afbud i meget god tid vil jeg forsøge at tilbyde en anden tid.

 

Undervisningsfri uger:

2024: 42, 51-52

2025: 1, 2, 7, 16